בקשת מלגה מוסיקה תש"פ

תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה: 23.12.2019
4/12/2019 עודכן בתאריך

 

 

קריטריונים למלגות תש"פ

 

קריטריונים

מדדים להערכה

אסמכתא

משקל

מצוינות:

כישרון בולט

*המלצה

*השמעה בפני הנהלת מרכז מוסיקה

*מכין רסיטל לבגרות
 (תלמידים בגיל בית ספר תיכון)

*מכתב המלצה מנומק מהמורה לנגינה

15%

מצוינות: תרומה למרכז המוזיקה ולקהילה

*השתתפות פעילה בהרכבים ייצוגיים  + לימוד תיאוריה

 

*המלצה ממנצח/מדריך ההרכב ו/או המורה לתיאוריה.

25%

תושב המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

*תשלום ארנונה

10%

מצב כלכלי

*רמת הכנסה נמוכה לנפש.

 

הערה:  רמת הכנסה נמוכה לנפש פירושו:  עד 4500  ₪ בחודש


(הורים וילדים עד גיל 18).

 

*צילום שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים או דו"ח מס הכנסה

*תדפיסי דפי חשבון בנק משלושת החודשים האחרונים.

*צילום תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח.

 

50%

 •  על תלמיד המגיש בקשה למלגה לעמוד בכל הקריטריונים של מצויינות ומצב כלכלי.
 • טפסי בקשה למלגות מוסיקה לשנה"ל תשע"ט נמצאים במזכירות בית האמנויות ובאתר האינטרנט - בית האמנויות עמק יזרעאל.
 • יש להגיש טופס מלא וחתום + כל הנספחים הנדרשים ללאה זית, מנהלת מרכז המוסיקה עד יום שלישי 27.11.18 בשעה 16:00.
 • בקשות שלא יגיעו במלואן (כולל כל המסמכים הנדרשים) עד לתאריך זה לא יטופלו. על אחריות ההורה המגיש לוודא שהבקשה הגיעה במלואה ובמועד.
 • יש להגיש את הבקשה במעטפה סגורה. אין להגיש באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני.
 • סכום המלגה לא יעלה על 40% משכ"ל שנתי. סכום מינימלי למלגה: 500 ₪.
 • אין בפרסום זה כדי לחייב את בית האמנויות לחלק מלגות בפועל
 • העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעמק יזרעאל (ע.ר)
 • |
 • ת.ד 2675 עפולה 1812601
 • |
 • טל' 04-6520102
 • פקס' 04-6407336
 • |
עבור לתוכן העמוד