בקשת מלגה מחול תשע"ט

5/11/2018 עודכן בתאריך

תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה: 27/11/18

 

קריטריונים

 

קריטריונים

מדדים להערכה

אסמכתא

משקל

מצוינות:

כישרון בולט

מספר שעות לימוד שבועיות

המלצות מצוות המורים

נוכחות בשיעורים, השתתפות בקורסים, סדנאות ותוכניות העשרה מעבר לשעות המסלול

חוות דעת צוות המחול
(חוות דעת המורים יגיעו ישירות לוועדה ולא דרך המועמדים למלגה).

40%

תושב המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

תשלום ארנונה

10%

מצב כלכלי

רמת הכנסה נמוכה לנפש (הורים וילדים עד גיל 18).

 

*צילום שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים או דו"ח מס הכנסה

*תדפיסי חשבון בנק משלושת החודשים האחרונים.

*צילום תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח.

50%

 

 • על תלמיד המגיש בקשה למלגה לעמוד בכל הקריטריונים של מצויינות ומצב כלכלי.
 • טפסי בקשה למלגות מוסיקה לשנה"ל תשע"ט נמצאים במזכירות בית האמנויות ובאתר האינטרנט - בית האמנויות עמק יזרעאל.
 • יש להגיש טופס מלא וחתום + כל הנספחים הנדרשים לעליזה רויזר, מזכירת מרכז המחול, עד יום שלישי 27.11.18 בשעה 16:00. 
 • בקשות שלא יגיעו במלואן (כולל כל המסמכים הנדרשים) עד לתאריך זה לא יטופלו. 
  באחריות ההורה המגיש לוודא שהבקשה הגיעה במלואה ובמועד.
 • יש להגיש את הבקשה במעטפה סגורה. אין להגיש באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני.
 • סכום המלגה לא יעלה על 50% משכ"ל שנתי. סכום מינימלי למלגה: 1,000 ש"ח
 • העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעמק יזרעאל (ע.ר)
 • |
 • ת.ד 2675 עפולה 1812601
 • |
 • טל' 04-6520102
 • פקס' 04-6407336
 • |
עבור לתוכן העמוד